跳到主要內容區

Thông Tin Tuyển Sinh Quốc Tế

Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Á Đông đảm nhiệm việc tuyển Quốc tế, ngoại trừ việc quảng bá và hỗ trợ sinh viên làm các thủ tục cần thiết để đến học tại Đài Loan, thì trường KHÔNG THUÊ bất kỳ các tổ chức cá nhân nước ngoài nào khác để tuyển sinh.

  Thời Gian Ứng Tuyển

  Thông Tin Chương Trình Tuyển Sinh Quốc Tế 

  Hệ Thống Nộp Hồ Sơ Ứng Tuyển Online

  Học Bổng và Trợ Cấp

  Thông Tin Học Phí và Chi Phí

   Kết Quả Trúng Tuyển

View: