跳到主要內容區

Quản trị

Administration

Giảng dạy Xuất sắc và thiết lập đặc tính riêng

Đại học Khoa Học Công Nghệ Á Đông (AEUST) luôn phấn đấu theo một triết lý giáo dục là đổi mới sáng tạo toàn diện nhằm đạt được chất lượng giảng dạy tốt nhất. Triết lý giáo dục của AEUST là luôn cũng cố và nuôi dưỡng sinh viên AEUST với các kỹ năng, kiến thức cần thiết cũng như nhận thức phát triển trong cộng đồng.

Building Curriculum Maps 

Xây dựng hệ thống chương trình giảng dạy

Để hỗ trợ sinh viên học tập hiệu quả, AEUST xây dựng bản đồ chương trình giảng dạy hoặc “GPS Định hướng Học tập”, một nền tảng định hướng và hướng dẫn sinh viên học tập nhằm đạt kết quả tốt nhât trong nền giáo dục hiện đại. “Định hướng học tập GPS” cho phép học sinh xác định vị trí năng lực hiện tại và lô trình để đạt được kiến thức và năng lực trong tương lai. Với sự trợ giúp của nền tảng định hướng học tập GPS không những có thể giúp học sinh đạt đặt mục tiêu của mình, mà còn có thời gian linh động để có thể tham gia các hoạt động khác để có những trải nghiệm cuộc sống phong phú     
Xây dựng một quy trình học tập riêng biệt

Để đào tạo các chuyên gia chủ chốt trong ngành, AEUST tổ chức nhiều hoạt động định hướng nghề nghiệp. Các hoạt động này bao gồm các buổi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia trong ngành; và cấu trúc Mô-đun các khoá học chuyên nghiệp để tăng cường năng lực chuyên môn của sinh viên. Chương trình học khuyến khích sinh viên tham gia các khóa học tự chọn của các ngành có liên quan. Tổ chức các chương trình thực tập thực tế nhằm nâng cao năng lực và kiến thức thực tế của sinh viên trong các lĩnh vực quản lý cũng như nâng cao trình độ chuyên môn trong các ngành như Thông tin, Điện tuử truyền thông, Chăm sóc sức khỏe và thiết kế sáng tạo. Với tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm.

Dạy Học Và Đổi Mới
Để thúc đẩy sự sáng tạo của sinh viên, cũng như phát triển những kỹ năng mềm như văn hoá tiết kiệm, và sự sáng tạo trong khuân viên trường. AEUST đẩy mạnh đào sâu những kỹ năng  này như cố vấn tài năng và định hứơng học tập cho sinh viên, định hướng sinh viên phát triển nhận thức cộng đồng. AEUST cũng nhấn mạnh vào sự kết hợp giữa phát triển giáo dục chuyên môn và giáo dục cơ bản. Thông qua “Hội thảo Giáo viên chuyên môn và giáo viên phổ thông”. Thông qua hội thảo các chương trình giản dạy được cải thiện phong phú hơn khi có sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và kiến thức cơ bản. Hơn nữa, AEUST đang tích cực xây dựng tính năng 'Định hướng chung' thực hiện cải cách giáo dục cơ bản, khuyến khích giáo viên áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy đổi mới như PBL (Học tập dựa trên vấn đề thực tế) và AL (Học đi đôi với hành), để nâng cao chiều sâu và bề rộng của học sinh trong học tập.

Tăng cường khả năng Tiếng Anh 

Để nâng cao trình độ tiếng Anh của sinh viên trước khi bắt đầu học kỳ đại học đầu tiên, AEUST tổ chức "Hội thảo tiếng Anh mùa hè" cho sinh viên năm nhất nhằm giúp học sinh chuẩn bị khả năng tiếng Anh cơ bản. Tất cả các khoa đang tích cực kết hợp tiếng Anh chuyên ngành và cơ bản vào chương trình giảng dạy. Ngoài ra, AEUST cũng thiết lập 'Yêu cầu về Năng lực Tiếng Anh để Tốt nghiệp', cung cấp các lớp TOEIC đa dạng và 'Góc Đọc hiểu Tiếng Anh' để khuyến khích học sinh học tập độc lập và tăng khả năng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Tăng cường kiến thức về văn hoá và con người 
Để tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm các nền văn hóa đa dạng và nâng cao hiểu biết về văn hoá và con người, Trung tâm Giáo dục Tổng Quát tổ chức các hoạt động thường xuyên như hội thảo, trò chuyện với các chuyên gia và ‘’các chuyến du lịch khám phá văn hoá” để truyền cảm hứng và cung cấp môi trường học tập khác biệt. Để thúc đẩy văn hoá sáng tạo cho cả học sinh và giáo viên nên việc đi thăm các địa điểm văn hóa và tham gia các hoạt động nghệ thuật được khuyến khích trong nhà trường. Ngoài ra, thư viện còn cung cấp một không gian cho các ‘ Tác Phẩm Nghệ Thuật Địa Phương’  để trưng bày, phát các video liên quan đến nghệ thuật đó, và tổ chức các buổi hội thảo nghệ thuật để mở rộng tầm nhìn của sinh viên về các loại hình nghệ thuật đa dạng.

Cải thiện tăng cường khả năng đọc và viết 
Để cải thiện khả năng đọc và viết của học sinh, Trung tâm Giáo Tổng Quát tích hợp giáo dục chuyên môn và giáo dục cơ bản, cung cấp các khóa học đọc và viết có liên quan, và tổ chức các bài giảng về hướng dẫn cách đọc như  đọc như 'Reading Salon' để nâng cao hứng thú của học sinh cũng như kích thích khả năng tư duy và viết của các em. Trung tâm Giáo dục Tổng Quát cũng tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật để chia sẻ kinh nghiệm và thành tích học tập của học sinh trong lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn vào cuối mỗi học kỳ.

Khuyến khích học tập độc lập
Để mở ra nhiều kênh học tập, AEUST thiết kế nhiều tài liệu giảng dạy, tài liệu tự học, hoạt động nhóm, hội thảo chuyên môn, nhằm nâng cao khả năng học tập của học sinh và nuôi dưỡng thái độ tích cực và trách nhiệm trong việc học. Sinh viên có thể tận dụng môi trường tự học như hệ thống học tập trực tuyến, tài liệu đa dạng để thiết lập mạng lưới học tập. Đồng thời, trường khuyến khích sinh viên thiết lập 'Chương trình Nghiên cứu Độc lập' để nâng cao khả năng học tập và phát triển của sinh viên.

Trợ Giảng Việc Học

Để hỗ trợ khoảng cách học tập giữa các học sinh và củng cố năng lực cơ bản của học sinh, Trung tâm Xúc tiến Giáo dục thuê và đào tạo các trợ giảng (TA) để hỗ trợ dạy kèm và tư vấn học tập cho học sinh. Trung tâm Giáo dục Tổng hợp cũng thuê nghiên cứu sinh tiến sĩ từ Học viện Trung Quốc trên các trường đại học khác nhau làm trợ giảng để hướng dẫn sinh viên cải thiện cấu trúc viết bài của học sinh.

Triễn khai hệ thống nhắc nhở và hướng dẫn 
Trung tâm Xúc tiến Giáo dục triển khai hệ thống Nhắc Nhỡ vào đầu và giữa mỗi học kỳ để hỗ trợ những sinh viên chưa hoàn thành tốt khóa học. Một cuộc họp sơ bộ được sẽ được bắt đầu sau đó, người hướng dẫn trực tiếp hướng dẫn và tư vấn các vấn đề với học sinh. Các vấn đề cũng có thể được chuyển đến các cơ quan liên quan để hỗ trợ thêm trong việc giải quyết. Hệ thống này có hiệu quả vì nó tìm cách xác định tình huống sớm để được hỗ trợ giải quyết vấn đề sớm giúp giảm khả năng học sinh bỏ học.